Divizia tepelnej techniky pokrýva široké spektrum zákazníkov . Najvýznamnejšími sú elektrárne Nováky, jaslovské Bohuniced, bytové družstvá , nemocnice ako aj priemyselné aplikácie v oblasti gumárenského priemyslu Continental Madator.

Referencie  sú zotriedené podľa rokov v ľavom menu.