Naša firma kladie veľký dôraz na kvalitu ponúkaných výrobkov a má zavedený systém manažérstva kvality účelne vybudovaný a udržovaný v súlade s modelom a požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:2008.
Firma TERMEL SK uplatňuje systém komplexného zabezpečovania kvality týkajúce sa tlakových zariadení podľa modulu H  (Nariadenie vlády SR č.576/2002, viď certifikáty). Vlastní oprávnenia na výrobu, opravy, montáže, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových. Taktiež je registrovaná na činnosť „montáž meračov pretečného množstva vody, meračov tepla a ich členov. Odborná spôsobilosť pracovníkov spoločnosti je previdelne zabezpečovaná a preverovaná.

Firma je rozčlenená do dvoch divízií :

1. DIVÍZIA ELEKTROTEPELNÝCH ZARIADENÍ

V oblasti indukčných ohrevov a taviacich pecí zabezpečuje realizáciu nových technológií od návrhu, podľa požiadaviek odberateľa, cez výrobu a montáž, až po záručný a pozáručný servis.
Zabezpečujeme generálne opravy, výmenu riadiacich systémov a dodávky náhradných dielov pre staršie technológie. V oblasti odporových pecí zabezpečuje vývoj,dodávku montáž, generálne opravy, podľa požiadaviek odberateľa, od malých laboratórnych, cez komorové, vozové a špeciálne aplikácie týchto technológií. 

2. DIVÍZIA ODOVZDÁVACíCH STANÍC

Zabezpečuje vývoj, výrobu, inštaláciu rekonštrukcie odovzdávacích stanícna báze doskových výmenníkov s pripojením na siete centrálneho zásobovania teplom. Technologické aplikácie ohrevu a chladenia využívajú odpadové teplo čím prispievajú k znižovanie energetickej náročnosti výrobných procesov.
Temperačné stanice sú predovšetkým s oblasťou využitia v gumárenskom priemysle.  V prípade, že si vyberiete z našich výrobkov alebo služieb, tešíme sa na spoluprácu s Vami a veríme, že s kvalitou našich služieb budete spokojný.